Penglibatan DGM pada Festival Seni Insan Istimewa

Bulanayu-dyslexia.com – Terima kasih kepada pihak Persatuan Karyawan Malaysia kerana memberi peluang kepada pihak Dyslexia Genius Malaysia mengambil bahagian dalam Festival Seni Insan Istimewa.. Nantikan penglibatan DGM dalam usaha untuk meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap Apa itu Dyslexia? dan untuk “expose dyslexic talents” dalam bidang kesenian di Festival Seni Insan Istimewa ini nanti, secara tidak… Continue reading Penglibatan DGM pada Festival Seni Insan Istimewa